عباس معروفی نویسنده کتاب سمفونی مردگان و مدیر مجله ادبی به نام گردون که توقیف آن در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد حاشیه ساز شده بود.