به گزارش هنرآنلاین، محمد حمیدی مقدم، مدیر مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با تاکید بر این نکته افزود: هنرمندان می‌توانند طرح‌های خود را با راهبردهای جدید و موضوعات مختلفی که در سامانه  مطرح کردیم  ارسال کنند که با توجه به وعده وزیر فرهنگ که در جشنواره حقیقت مطرح کردند، در فضای تولید به لحاظ افزایش بودجه و تعداد تولید شاهد افزایش چشمگیر خواهیم بود.

حمیدی مقدم بیان‌کرد: بعد از جشنواره هفدهم حقیقت نقطه عطفی در میزان ارتباط مستندهای جدید مرکز با مخاطبان به وجود آمد.

مدیر مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی اظهار داشت: ما شاهد یک رشد و افزایش نمایش فیلم‌های مستند در فضای پلتفرمی و هنرتجربه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: این روزها فیلم مستند بلندی در پلتفرم‌های مختلف در حال نمایش است و فضایی به وجود آمده است که مستندها به صورت قاطعانه و با حق خودشان به عنوان بخشی از سبد فرهنگی مردم وارد پلتفرم‌ها می‌شوند.