به گزارش هنرآنلاین، 67 درصد از فروش کل سینمای ایران در فروردین ماه 1403 مربوط به 40 سینمای اول کشور در این ماه بود و جمع کل فروش این سینماها بیش از 146 میلیارد و 851 میلیون تومان اعلام شد.

بر اساس این گزارش، پردیس سینمایی «کوروش» تهران با فروش بیش از 10 میلیارد و 322 میلیون تومان، پردیس سینمایی «ایران‌مال» تهران با فروش بیش از 8 میلیارد و 345 میلیون تومان، پردیس سینمایی «آزادی» تهران با فروش بیش از 4 میلیارد و 443 میلیون تومان، پردیس «هنر شهر آفتاب» شیراز با فروش بیش از 4 میلیارد و 251 میلیون تومان، پردیس سینمایی «مگامال» تهران با فروش بیش از 3 میلیارد و 722 میلیون تومان، پردیس سینمایی «هدیش» تهران با فروش بیش از 3 میلیارد و 709 میلیون تومان، پردیس سینمایی «هویزه» مشهد با فروش بیش از 3 میلیارد و 540 میلیون تومان، پردیس سینمایی «ملت» تهران با فروش بیش از 3 میلیارد و 263 میلیون تومان، پردیس سینمایی «بام نیایش» تهران با فروش بیش از 3 میلیارد و 83 میلیون تومان و پردیس سینمایی «اکومال» کرج با فروش بیش از 3 میلیارد و 60 میلیون تومان به ترتیب در رتبه‌های اول تا دهم جدول سینماهای پرفروش کشور در فروردین ماه قرار گرفتند.

 

فروش سینما