به گزارش هنرآنلاین،ابراهیم نورآورمحمد درباره انتخاب موضوع فیلمش بیان کرد: منابع طبیعی یک مساله مهم در سطح جهانی است و باید به هر طریقی که شده، اهمیت نگهداری منابع طبیعی موجود را به مخاطب یادآوری کنیم به همین دلیل فیلم را به موضوع کودک نزدیک کردم تا بتوانم این یادآوری و یادگیری را از کودکان که ذهن آماده‌تری برای پذیرش دارند، شروع کنم.

آلیشون1

او درباره موضوع فیلم «ملکه آلیشون» توضیح داد: این فیلم درباره یک درخت ۳۰۰۰ ساله بنام « ملکه آلیشون» است. درخت مقدسی در تایوان که پس از شروع یک طوفان می‌شکند و مردم آن شهر برای درخت ناراحت می‌شوند، برای آن مراسم می‌گیرند و خودشان برای اینکه چرا از آن بیشتر مراقبت نکردند، سرزنش می‌کنند.