به گزارش هنرآنلاین، سالن شماره دو پردیس سینمایی ملت ظهر امروز چهارشنبه میزبان نمایش این فیلم‌ها در بخش مسابقه سـینمای بین‌الملل است:

موش/ ژانتمیر بایم محمداف/ داسـتانی ۲۹ دقیقه/ قزاقسـتان

خانه خسـران/ جینکیو جئـون/ پویانمایی ۱۰ دقیقه/ ژاپن

فقط ۱۰ واتز/ اویر فوئنتس/ مسـتند ۱۹ دقیقه/ اسـپانیا

خاکسـتر/ کلارا میلو/ داستانی ۱۴ دقیقه/ کانادا

متقاطـر/ الیور فولکارلـی/ تجربی ۲ دقیقه/ دانمارک

آیفون واحد ۱۵ /آندری اپور/ داسـتانی ۲۲ دقیقه/ رومانی

در بخش مسابقه سینمای ایران این فیلم‌های داستانی در سالن شماره 9 روی پرده می‌رود:

او لبخند نمی‌زند/ زردشـت افشـاری/ ۲۷ دقیقه/ بهبهان

پرویز/ پیمـان فخرایی/ ۲۲ دقیقه/ تهران

با همراهی سـارا/ ایمـان فراهانی/ ۱۵ دقیقه/ تهران

اسـماء/ مصطفی آقامحمدلو و فرهاد حاجی‌عباسـی/ ۲۰ دقیقه/ تهران

بخش مسـابقه سـینمای ایران ویژه فیلم‌های پویانمایی هم با نمایش این آثار در سالن شماره یک برگزار می‌شود:

گفت برقص/ آبتیـن یغمااان/ ۸ دقیقه/ تهران

موزه صلح/ سـیداحمد جعفریان/ ۵ دقیقه/ خمینی‌شـهر

یـک چیز سـیاه/ ریحانه کاوش/ ۷ دقیقه/ اصفهان

کلنل/ پرسـتو کاردگر/ ۱۰ دقیقه / تهران

بی‌سـتون/ علی معصومی/ ۳ دقیقه/ تهران

زمین بازی/ سـمانه اسدی/ ۸ دقیقه / تهران

پوتین/ سـیدمحسن پورمحسـنی شکیب/ ۴ دقیقه/ رشت

داسـتان پیچ/ محمدرضـا علیمراد/ ۱۴ دقیقه/ تهران

بخش مسـابقه سـینمای ایران جشنواره فیلم کوتاه با نمایش این فیلم‌های داستانی در سالن شماره 10 ادامه می‌یابد:

کرم ابریشـم/ امیر هنرمند/ ۳۰ دقیقه/ تهران

نجـان/ محمدمهدی باقری/ ۱۵ دقیقه/ تهران

آماتـور/ حامد اصلانی/ ۱۶ دقیقه/ تهران

رنگارنـگ/ محمدرضا مرادی/ ۱۵ دقیقه/ اراک

دوباره سـکوت/ سـیدمحمدرضا کمال علوی/ ۱۳ دقیقه/ تهران

مسـابقه سـینمای ایران ویژه فیلم‌های داستانی ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در سـالن ۹ برگزار می‌شود:

قهوهخانه عاشـیقلار/ رضـا جمالی/ ۱۷ دقیقه/ اردبیل

جابجایی/ سـیاوش بهادری‌راد/ ۱۷ دقیقه/ تهران

دندان درخت/ علـی پاک‌نیا/ ۲۲ دقیقه/ تهران

لیـدی/ فردین انصاری/ ۱۵ دقیقه/ تهران

فلـس/ هومن نادری/ ۱۸ دقیقه/ اصفهان

دوستداران سینمای جهان می‌توانند فیلم‌های بخش مسابقه بین‌الملل را در سالن شماره دو تماشا کنند:

فاتجونا/ اسـتیو باچه / داسـتانی ۲۸ دقیقه/ آلمان

صداهـای رنجور/ تیمور بولوس/ مسـتند ۱۲ دقیقه/ لبنان

چگونه بزرگ شـدم/ یوفی لیـو/ پویانمایی ۸ دقیقه/ چین

وضع همیشـگی/ لوید لی چوی/ داسـتانی ۱۵ دقیقه/ آمریکا

بـه یاد و خاطر.../ ماتیا بیولـی/ تجربی ۶ دقیقه/ ایتالیا

روزهای بهار/ عماد بادی / داسـتانی ۱۹ دقیقه/ مراکش

روز مادر/ پاتریک کافلوسـکی / داسـتانی ۱۱ دقیقه/ لهستان