سیاوش طهمورث بازیگر و کارگردان باسابقه سینما، تئاتر و تلویزیون انتقادهای اجتماعی‌اش را در قالب آرزوهایش در سال جدید مطرح کرد.