به گزارش هنرآنلاین، متن پیام محمدمهدی اسماعیلی به شرح زیر است:

«به نام خداوند زیبایی­‌ها

هنر دیرینه، متنوع و پردامنۀ نمایش، در آغاز شکل­‌گیری تمدّن و زیست اجتماعی انسان و از هنگامی که آموخت به جای بهره­‌گیری از ابزار بیرونی، از طریق کلمات و واژگان، مناسبات و شرایط حاکم بر زندگی فردی و جمعی خود را به دیگران بنمایاند، همزاد سیر اندیشه و بیانگر ذهن و جان جست­جوگر بشر بوده است؛ هنری پیوند یافته از قوی‌ترین مؤلفه‌های بیانی و اجرایی برای نمایاندن آنچه بوده، آنچه هست و آنچه برای بودن بایسته‌تر است، به‌شمار می‌رود.

این پیکار پیوستۀ آدمی در میانۀ روشنایی و تاریکی، همواره انتخاب میان رستگاری یا بدفرجامی او را رقم زده است و خواهد زد؛ به­‌سان آنچه میان «اصحاب النار» و «اصحاب الجنّه»، همیشه در حال وقوع و جریان است.

و هم از این روست که زیست حقیقی و هستی­‌شناختی این هنر، هزاران سال است که ادامه یافته و دستاوردهای صنعتی و فناوری‌های مدرن دنیای امروز نیز نتوانسته در ماهیّت و کارکرد آن، مانعی باشد و بنیان‌های هستی­‌شناسانۀ آن را دگرگون کند.

در ایران اسلامی نیز، به پشتوانۀ پیشینه‌ای درخشان در عرصۀ تمدّن­‌سازی، گونه­‌های مختلف نمایشی، همواره جوهره زیستی سازنده، والا و پویایی داشته­‌اند.

در سدۀ معاصر هم، مردمان این مرز و بوم، پس از طی تکوینی انقلاب تاریخی خود، بیش­ازپیش به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های پیدا و پنهان این هنر، به دیدۀ تحسین می‌نگرند.

در این راستا فرازها و فرودهای حوادث چهار دهۀ گذشته از وقوع شگفتی­‌ساز انقلاب اسلامی نه تنها، در پویایی این هنر خللی وارد نکرده، بلکه بر سرعت پیشرفت آن افزوده است.

از این نگاه و نگرش «چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر»، می‌تواند و بایسته است که گسترۀ معنایی و رسالتی شایسته را در واژه­‌واژۀ متون و لحظه­‌لحظۀ اجرای آثار و عرضۀ محتواهای گونه­‌های مختلف نمایشی به چشم و دل مشتاقان فرهنگ و هنر ایران اسلامی، در داخل کشور و خارج از مرزهای این سرزمین سربلند، ارائه دهد.

بی‌گمان چهل‌ودوّمین نوبت از تحقّق برگزاری این رخداد جهانی، می­‌تواند نمایشی از ارتقای کیفی آثار ایرانی راه‌یافته به مرحلۀ نهایی و مطلوبیّت محتوایی و اجرایی آثار میهمانان خارجی باشد.

با اعتماد به حصول این چشم­‌انداز، توفیق تمامی تلاشگران و حاضران در صحن و صحنه‌های این رویداد بزرگ را از درگاه منیع الهی خواستارم و به تداوم سیر تکاملی امور هدایتی و اجرایی این جشنوارۀ نشاط­‌بخش و پیشرو امیدوارم.»