به گزارش هنرآنلاین، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «توافق‌نامه»، «همکارها»، و «خانم آقای جرج‌ کلونی» که در نوبت اجرایی  آذر و دی ماه سال جاری در سالن‌های سمندریان و ناظرزاده‌‌ی کرمانی‌ به صحنه رفتند، به تفکیک اجراها مشخص شد.

نمایش «توافق‌نامه» به کارگردانی کوروش سلیمانی که از روز بیست و دوم آذر ماه در سالن ناظرزاده‌ی کرمانی با ظرفیت ۲۱۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۸۰ هزار تومان روی صحنه رفت، با ۳۵ اجرا تا تاریخ بیست و نهم دی ماه و میزبانی از ۷۴۰۷ تماشاگر، فروشی معادل ۱ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان داشته است.

همچنین‌ نمایش « همکارها» به کارگردانی پریسا محمدی که از روز بیست و سوم آذر ماه در سالن سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۵۰ و ۱۸۰ هزار تومان روی صحنه رفت، با ۲۸ اجرا تا تاریخ بیست و نهم دی ماه و میزبانی از ۲۶۱۷ تماشاگر فروشی معادل ۳۱۳ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان داشته است.

نمایش «خانم آقای جرج‌ کلونی» به کارگردانی مونا صوفی که از روز بیست و هفتم آذر ماه در سالن استاد سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت  ۱۷۰ هزار تومان روی صحنه رفت، با ۲۹ اجرا تا تاریخ بیست و نهم دی ماه و میزبانی از ۲۶۰۷ تماشاگر به فروش ۲۶۶ میلیون و ۹۵۳ هزار تومان دست پیدا کرد.