گروه سینما و تئاتر هنرآنلاین،در زمانه‌ی سرد و دلگیر عرصه و عرضه‌ی فیلم‌های مستند، در میان انبوه مستندهای فراوان جعلی و ساختگی با شخصیت های بزک شده و غیر واقعی و داستان های من درآوردی، به تماشای فیلم مستند «ایساتیس» از کارگردانی خلاق و پرتلاش، علیرضا دهقان که همواره دغدغه های آب و خاک سرزمین مادری اش را موضوع ساخت مستندهای خویش قرار داده است، نشستیم و دیدیم آن‌چه می‌باید می‌دیدیم. 

ایساتیس1

مستندی با رنگ و بوی اقلیم خاص ایساتیس(یزد) دوست داشتنی و مهرورزی و عشق بازی آب و باد و خاک و آتش در این هفتاد و پنج دقیقه از تصویر زندگی چه خوب بر جان‌مان رسوخ کرد. فیلمی که با صبر و مرارت فراوان و پایمردی و ایستادگی گروهی همدل در طی سال ها ساخته و پرداخته شد تا تصویری باشد گویا و پویا از مهر به سرزمین مادری، به ایران عزیز. 

ایساتیس4

تصاویر عالی و نه قاب های گول زننده و نچسب، با موسیقی و صداهای به اندازه و همراهِ با مضمون اصلی اثر. پرداختن به جزئیاتی مردم شناسانه که جذابیت ایساتیس را دو چندان می کند و ما در آن میان گفتگوی ادیان را در یک اقلیم و سرزمین با زبان صلح و آرامش به نظاره نشستیم. از آیین ها و آداب و رسومشان آگاه شدیم. 

ایساتیس2

به باورهایشان ایمان آوردیم. به داشته هایی که زمانی نه چندان دور داشتیم و اکنون با دگرگونی و روزمرگی زندگی های امروزی، گرد بی توجهی و غبار فراموشی، بر روی آن پرده ای از غفلت کشیده که بیگانه شویم با داشته های با ارزش‌مان، با هویت اصیل‌مان.

مهدی منیری تهیه‌کننده و کارگردان