به گزارش هنرآنلاین، سینمای ایران در آذر ماه روزهای پرفروشی را پشت سر گذراند. جمعه 24 آذر با فروش بیش از 9 میلیارد و 717 میلیون تومان پرفروش‌ترین روز و سه‌شنبه 21 همین ماه با 263 هزار و 110 نفر پرمخاطب‌ترین روز این ماه محسوب می‌شوند.

گیشه1

فیلم‌های سینمایی «هتل» با فروش بیش از 58 میلیارد و 705 میلیون تومان، «ویلای ساحلی» با فروش بیش از 17 میلیارد و 560 میلیون تومان، «فسیل» با فروش بیش از 12 میلیارد و 752 میلیون تومان، «بچه زرنگ» با فروش 11 میلیارد و 477 میلیون تومان، «جوجه تیغی» با فروش بیش از 7 میلیارد و 932 میلیون تومان، «ورود و خروج ممنوع» با فروش بیش از 6 میلیارد و 30 میلیون تومان، «گیج‌گاه» با فروش بیش از 3 میلیارد و 664 میلیون تومان، «نارگیل2» با فروش بیش از 3 میلیارد و 612 میلیون تومان، «حدود 8 صبح» با فروش بیش از 3 میلیارد و 299 میلیون تومان، «عامه‌پسند» با فروش بیش از 3 میلیارد و 27 میلیون تومان، «شهر هرت» با فروش بیش از 2 میلیارد و 84 میلیون تومان، «مسافری از گانورا» با فروش بیش از یک میلیارد و 375 میلیون تومان، «سلفی با رستم» با فروش بیش از یک میلیارد و 79 میلیون تومان، به ترتیب، اول تا سیزدهم جدول فروش آذر را به خود اختصاص دادند.

همچنین 40 سینمای اولی که در این ماه بیشترین فروش را داشتند اعلام شد. نزدیک به 70 درصد از فروش کل سینماهای کشور توسط این 40 سینما محقق شد. جمع کل فروش این سینماها 83 میلیارد و 126 میلیون تومان اعلام شده است.

گیشه2

پردیس سینمایی «کوروش» تهران با فروش بیش از 8 میلیارد و 717 میلیون تومان، پردیس سینمایی «ایران‌مال» تهران با فروش بیش از 5 میلیارد 965 میلیون تومان، پردیس «هنر شهر آفتاب» شیراز با فروش بیش از 4 میلیارد و 97 میلیون تومان، پردیس سینمایی «آزادی» تهران با فروش بیش از 3 میلیارد و 68 میلیون تومان، پردیس سینمایی «هویزه» مشهد با فروش بیش از 3 میلیارد و یک میلیون تومان، پردیس سینمایی «اکومال» کرج با فروش بیش از 2 میلیارد و 875 میلیون تومان، پردیس سینمایی «ساحل» اصفهان با فروش بیش از 2 میلیارد و 790 میلیون تومان، پردیس سینمایی «اطلس» مشهد با فروش بیش از 2 میلیارد و 744 میلیون تومان، پردیس سینمایی «مگامال» تهران با فروش بیش از 2 میلیارد و 553 میلیون تومان و پردیس سینمایی «لوتوس‌مال» تهران با فروش بیش از 2 میلیارد و 401 میلیون تومان به ترتیب اول تا دهم جدول سینماهای پرفروش کشور در آذر ماه هستند.

گیشه3