به گزارش هنرآنلاین،  روز شنبه۲۲ مهر ماه مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران برگزار شد و رای‌گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس به ترتیب صورت گرفت.

علی نیک‌رفتار و حسن شجاعی با آرای مساوی نفراول و دوم، محمد فوقانی نفر سوم، ایران انتظام و مهدی حیدری با تعداد آرای مساوی نفرات چهارم و پنجم. حسن هندی علی البدل اول و امیرعابدی علی البدل دوم انتخاب شدند. لیلا خوش کنار به عنوان بازرس اصلی و نازنین سلامیان علی البدل بازرس انجمن صنفی عکاسان سینما معرفی شدند.  

همچنین در تاریخ هشتم آبان ماه اولین جلسه داخلی هیات مدیره برگزار و تعیین سمت‌ها به شرح زیرانجام شد:

محمد فوقانی( رئیس)، حسن شجاعی(نایب رئیس)، امیر عابدی(دبیر)، مهدی حیدری(خزانه دار)،ایران انتظام( سخنگو) و لیلا خوش کنار (بازرس) و علی نیک رفتار (عضو هیات مدیره).