به گزارش هنرآنلاین، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌ تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه، کارگاه نمایش و کافه تریای اصلی مجموعه تئاتر شهر ، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا پایان روز جمعه 5 آبان‌ماه 1402 اعلام شد.

نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت‌آرای که از روز 17 مهرماه در تالار اصلی با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 200 و 100 هزار تومان اجرای خود را  آغاز کرده  با مجموع  17 اجرا و میزبانی از  8 هزار و 140 مخاطب (با احتساب بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) 1 میلیارد و 307 میلیون و 640 هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «ملاقات بانوی سالخورده» به کارگردانی میترا علوی‌طلب نیز که اجرای خود را  از 19 مهرماه در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر و قیمت بلیت 120 هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع 14 اجرا و جلب 1 هزار و 135 تماشاگر، توانست به فروش معادل 99 میلیون و 216 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «تله وزیون» به کارگردانی الهه پورجمشید نیز که اجرای خود را از روز 21 مهرماه در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر و قیمت بلیت 120 هزار تومان آغاز کرد، با 12 اجرا توانست 918 تماشاگر را به سالن جلب کند و به فروشی معادل  75  میلیون و  996 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «مناظره وایادولید» به کارگردانی هوشمند هنرکار نیز که اجرای خود را از روز 25 مهرماه در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر و قیمت بلیت 120 هزار تومان آغاز کرده، با 8 اجرا توانسته 214 تماشاگر را به سالن جلب کند و به فروشی معادل  12 میلیون و 888 هزار تومان دست یابد.  

نمایش «حقایقی درباره سگها و گربه‌ها» به کارگردانی محمدهادی عطایی از روز پنجشنبه 20 مهرماه در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیت 110 هزار تومان به صحنه رفته، با مجموع 13 اجرا، توانست 587 تماشاگر را به سالن بکشاند و به فروشی معادل 44 میلیون و 550 هزار تومان برسد.  

همچنین نمایش «شبیه‌خون» به کارگردانی محمد حاتمی که از روز یکشنبه 23 مهرماه در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیت 120 هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است،‌ با مجموع  10 اجرا، توانست  368 تماشاگر جلب کند و به فروشی معادل 20 میلیون و 268 هزار تومان دست یابد.   

نمایش «استرالیا»  به کارگردانی مشترک حسنا قبادی و افسانه محمدی نیز که از روز 27 مهرماه در کارگاه نمایش با ظرفیت صندلی 26 نفر و قیمت بلیت 80 هزارتومان روی صحنه رفته،  با 7 اجرا و جذب 170 تماشاگر توانسته به فروش 9 میلیون و 168 هزار تومان دست پیدا کند و به اجرای خود ادامه دهد.

نمایش محیطی «مهم نیست» به کارگردانی ایمان ایران‌منش که از روز یکشنبه 23 مهرماه در کافه‌تریای سالن اصلی با قیمت بلیت 50 هزار تومان به صحنه رفته،‌ تا روز 5 آبان‌ماه و 9 اجرا،‌ توانست 156 تماشاگر را به مجموعه جلب کند و به فروش 5 میلیون و 700 هزار تومان هم دست پیدا کند.

 تماشاخانه سنگلج نیز که به اجرای نمایش "ناآرامسایشگاه" به کارگردانی محسن آزاد اختصاص دارد در 4 اجرا، میزبان 484 تماشاگر بوده است.

فروش این نمایش که از اول آبان ماه اجرای خود را شروع کرده با احتساب بلیت های تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان، در گیشه 11 میلیون و 75 هزار و 520 تومان ثبت شده است.

ظرفیت تماشاخانه سنگلج 236 صندلی است.

تالار هنر با ظرفیت 242 صندلی این روزها دو نمایش "دوره گردها" به کارگردانی علی فروتن و "سیندرلا" به کارگردانی مریم کاظمی را روی صحنه دارد. آمار تماشاگران این تالار به شرح زیراعلام شده است.

نمایش دوره گردها تا 5 آبان ماه 20 نوبت روی صحنه رفته و میزبان 3054 تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب بلیت های تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان به فروش 262 میلیون و 447 هزار و 610 هزار تومان دست یافت.

نمایش سیندرلا نیز که تا 5 آبان 6 نوبت روی صحنه رفته و میزبان 1808 تماشاگر بوده  است با احتساب بلیت های تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و میهمان به فروش 145 میلیون و 291 هزار و 5 تومان در گیشه رسیده است.