به گزارش هنرآنلاین، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن اعلام این خبر، عمل وحشیانه و غیرانسانی رژیم کودک‌کش صهیونیستی را محکوم کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«در محکومیت کشتار کودکان و مردم عادی در بیمارستان غزه و اعلام عزای عمومی، سالن‌های نمایش، امروز ۲۶ مهر اجرایی نخواهند داشت.

هنرمندان و دست‌اندرکاران هنرهای نمایشی کشتار بی‌رحمانه کودکان و زنان بی‌گناه در مکانی که جامعه جهانی آن را نقطه ای امن دانسته، محکوم می‌کنند.

روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی»

گفتنی است نمایش هایی که بعد از اذان مغرب به صحنه می روند می توانند به اجرای خود ادامه دهند.