به گزارش هنرآنلاین، متن بیانیه سازمان سینمایی بدین شرح است:

بار دیگر، سکانس های مهیبی از کشتار دردناک بشریت را شاهدیم، تصاویری که در تاریخ و در ذهن و ضمیر انسان های آزاده فراموش نخواهد شد. «رنج مظلومیت انسان فلسطینی» انسانی که به زبان نزار قبانی «در چشمانش خلاصه اندوه انسان هاست». 

در روزگار عجیبی به سر می بریم که دو باره، خاک، شرمگین از آغشته شدن به خون صدها هزار فلسطینی بی گناه و بی پناه است. 

ما، جهان و سینما، شرمگین‌تر از همیشه، به قاب پرده‌هایی از سینما نظاره می کنیم که از این همه تراژدی تلخ و سیاهی خالی است و توشه ای برای آیندگان، در آن نقش نبسته است.

در فراسوی این کره خاکی، غزه مظلوم، غزه بی پناه، بار دیگر، زیر آوارها دفن می شود و سوداگری ماجراجویان خون آشام تاریخ معاصر را تجربه می کند. کودکان، زنان و کهنسالان در خون خویش می غلتند و وجب به وجب خاک، بوی خون و باروت می دهد. 

و در این میان پلان های سینما خالی از صدای سالها رنج و خون دلمه بسته این سرزمین خسته و سوحته است؛ و هنوز، سینمای ما و جهان، نسبتش را با این فجایع ضد انسانی روشن نکرده است.

اکنون، وقت درنگ نیست. چاووش وجدان های بیدار به صدا در آمده است. و بی تردید، هنر و هنرمند در این گرانیگاه، پیشتاز است. برج مراقبت شرف و حیثیت انسانی است. 

چشم بستن بر این گستره از وحشی گری جنایت است. 

بی گمان، همه چیز در حافظه تاریخ می ماند، و کسانی را که می توانستند در دفاع از کودکان و زنان بی گناه بنویسند، تصویر کنند، فریاد زنند اما در برج عاج خویش لمیدند، فراموش نخواهد کرد.

امروز، زمان آن است که روشنفکران، هنرمندان و سینماگران ایران و جهان، انتخاب کنند تا در سمت درست تاریخ بایستند و فراموش نکنند به سوگندی که به قلم و هنر خورده اند تا رسالت بزرگ انسانی خویش را محقق سازند و نگذارند صدای انسان های مظلوم به محاق برود، نگذارند فریادها و نجواهای کودکان و زنان بی سلاح غزه و فلسطین در هرم دودها و انفجارها پنهان بماند.

هنگام رسیده است تا سینماگران و هنرمندان جهان بر عهد خویش بایستند و روایتگر جان‌های سوخته کودکان مظلوم فلسطین و غزه بر پرده های سینما و تصویر باشند.

 در اعماق وجدان‌ هر هنرمند و سینماگری، و هر انسان آزاده ای این صدای مظلومانه کودکان غزه پژواک دارد: تو را من چشم در راهم.