به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط‌عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و همچنین تالار هنر تا پایان روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت ماه 1402 به تفکیک اجراها اعلام شد. 

نمایش «مکبث زار» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی که از  روز 27 فروردین ماه اجرای خود را در  تالار اصلی با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 150 هزار تومان آغاز کرده، تا پایان روز جمعه 22 اردیبهشت ماه با مجموع  24 اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و میزبانی از 5 هزار و  266 به  فروشی معادل602 میلیون و  175 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اپرای شیپور» به کارگردانی فریدون ولایی که از روز 27 فروردین در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر  و قیمت بلیت 100 هزار تومان آغاز اجرای خود را آغاز کرد، روز جمعه 22 اردیبهشت، با مجموع  24 اجرا و 1030 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و 71 میلیون و 580 هزار تومان فروش، به اجرای خود پایان داد. 

نمایش «مردمان خشمگین» به کارگردانی ایرج افشاری  که از روز 27 فروردین ماه در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر پیش روی مخاطبان قرار گرفته، تا روز جمعه 22 اردیبهشت با قیمت بلیت 100 هزار تومان، مجموع  24 اجرا  و  1700 تماشاگر، (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) 128 میلیون و 700 هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «فراموشان» به کارگردانی امیر امیری نیز که از روز  27 فروردین ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر و قیمت بلیت 90 هزار تومان آغاز کرد  (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) روز جمعه  22 اردیبهشت ماه با 24 نوبت اجرا ، میزبانی از  782 تماشاگر و فروشی معادل 54 میلیون 477 هزار تومان به اجرای خود پایان داد. 

نمایش «لانگ شات» به کارگردانی محمدرضا مالکی هم که از روز 27 فروردین ماه در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر اجرای خود را آغاز کرده تاکنون با 26 نوبت اجرا، قیمت بلیت 100 هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و 1238  تماشاگر،  92 میلیون و 90 هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «مجلس شبیه لیر بیچاره» به کارگردانی ملیکا رضی که از روز  21 اردیبهشت  در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت 60 هزار تومان روی صحنه رفته تا روز جمعه 22 اردیبهشت ماه با مجموع 2 اجرا (احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) 39 تماشاگر، 2 میلیون و 40 هزار تومان فروش داشته است. 

نمایش «ماشین دودی» به کارگردانی حسین تفنگدار هم که از 6 فروردین ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت 236 نفر  و قیمت بلیت 70 تا 80 هزار تومان روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) تا روز 22 اردیبهشت با 29 نوبت اجرا و 3 هزار و 495 تماشاگر به فروشی معادل 163 میلیون  و 808 هزار تومان  دست پیدا کرده است.

نمایش «کنیزک و پادشاه» به کارگردانی ریحانه چزانی  هم که از 19 اردیبهشت ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت 236 نفر  و قیمت بلیت 70 تا 80 هزار تومان روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان)  تا روز 22 اردیبهشت ماه با 4 نوبت اجرا و 67 تماشاگر به فروشی معادل 1 میلیون و 787 هزار تومان دست پیدا کرده است. 

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی مریم کاظمی  هم  که از روز 20 اردیبهشت با قیمت بلیت 60 و 70 هزار تومان در تالار هنر  روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع 3 اجرا (با احتساب  ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و 642 تماشاگر  به فروشی معادل 42 میلیون و 486 هزار تومان دست یافته است.