به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و  همچنین تالار هنر تا پایان روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه سال 1402 به تفکیک اجراها اعلام شد. 

نمایش «مکبث زار» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی که از  روز 27 فروردین ماه اجرای خود را در  تالار اصلی با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 150 هزار تومان آغاز کرده، تا پایان روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه با مجموع  12 اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) و میزبانی از 2 هزار و 627  به  فروشی معادل 304 میلیون و 710 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اپرای شیپور» به کارگردانی فریدون ولایی که از روز 27 فروردین در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر آغاز کرده تا روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه با قیمت بلیت 100 هزار تومان، مجموع 12 اجرا و 615 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) 43 میلیون و 400 هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «مردمان خشمگین» به کارگردانی ایرج افشاری که از روز 27 فروردین ماه در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر پیش روی مخاطبان قرار گرفته، تا روز پنحشنبه هشتم اردیبهشت با قیمت بلیت 100 هزار تومان، مجموع  12 اجرا و 815 تماشاگر، (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) 59 میلیون و 150 هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «فراموشان» به کارگردانی امیر امیری نیز که از روز 27 فروردین ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر و قیمت بلیت 90 هزار تومان آغاز کرده  (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) با 12 نوبت اجرا و میزبانی از 407 تماشاگر به فروشی معادل 28 میلیون و 332 هزار تومان دست پیدا کرده است. 

نمایش «لانگ شات» به کارگردانی محمدرضا مالکی هم که از روز 27 فروردین ماه در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر اجرای خود را آغاز کرده تاکنون با 12 نوبت اجرا، قیمت بلیت 100 هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) و 485 تماشاگر، 34 میلیون و 730 هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «دل لرزه» به کارگردانی مجتبی لاله‌زاری که از روز 28 فروردین ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت 60 هزار تومان روی صحنه رفته بود تا روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه با مجموع 11 اجرا (احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) 186  تماشاگر و 7 میلیون و 860 هزار تومان فروش داشته است. 

نمایش «ماشین دودی» به کارگردانی حسین تفنگدار  هم که از ششم فروردین ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت 236 نفر و قیمت بلیت 70 تا 80 هزار تومان روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) تا روز هشتم اردیبهشت ماه با 17 نوبت اجرا و 2 هزار و 337 تماشاگر به فروشی معادل 117 میلیون و 646 هزار و 970 تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «مانتکو در سرزمین پادشاهی» به کارگردانی مهدی خجستگی هم که از روز هفتم فروردین ماه با قیمت بلیت 40 هزا رتومان در تالار هنر  روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع 21 اجرا و 1800 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی  معادل 57 میلیون و 560 هزار و 720 تومان دست یافته است.