گیتی معینی هنرمند عرصه رادیو و تلویزیون در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانش، به خبرنگار هنرآنلاین گفت: من عاشق شهدا هستم و برای شهدا و هرکس که برای این مملکت خدمت کند، ارزش و احترام قائلم. در مقابل خدمت خدمتگزاران بی ادعای این مملکت شرکت در این مراسم کمترین کاری است که از دست ما بر آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

این هنرمند رادیو و تلویزیون با تاکید به رابطه نزدیک میان مردم و هنرمندان افزود: مایه حیات هنرمندان مردم هستند و تا زمانی که مردم نباشند هنرمند دیده و شناخته نمی شود و اقتدار امروز مملکت ما مدیون مردم شهید پرورمان است. نظام بر روی دستان مردم است و اگر مردم نباشند این نظام ماهیت و هویت ندارد.

 

 

وی در خصوص وظیفه اجتماعی هنرمندان در برهه های حساس تاریخی کشور گفت: انسان نباید دائما در حال رنگ عوض کردن باشد و هر روز بر اساس منافعش رنگ عوض کند. انسان باید مخلص باشد. من اگر به شهدا اعتقاد دارم و ارزش قائلم باید تاوان این اعتقاد را هم بدهم نه اینکه مدام رنگ عوض کنم. امیدوارم که در مقابل این مردم مخلص، مسئولانی که به این نظام خیانت می کنند خداوند عقوبتشان کند و مسئولانی که مخالصانه در راه خدمت به مردم تلاش می کنند، خداوند یاورشان باشد.

معینی در ادامه تاکید کرد: هر رئیس جمهوری که حامی مردم باشد، از پشتوانه مردمی برخوردار خواهد بود، بنابراین اقتدار نظام ما عزت ملت ما خواهد بود.