گروه رادیو و تلویزیون خبرگزاری هنر ایران: با توجه به برگزاری پیش از موعد چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، در حکمی محمدعلی صائب را به سمت سرپرست ستاد انتخابات این سازمان منصوب کرد.


پیش از این، جلسه سران قوا در ۳۱ اردیبهشت برگزار شد و هشتم تیر به‌عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معین گردید.

در پی شهادت آیت‌الله رئیسی، طبق اصل 131 قانون اساسی «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.» محمد مخبر با تایید رهبری عهده‌دار سرپرستی ریاست جمهوری شده است.