به گزارش خبرنگار رادیو و تلویوزیون هنرآنلاین، ابوالفضل همراه بازیگر و مدیر فرهنگسرای نیاوران در گفتگو با هنر آنلاین درباره اهمیت حضور در انتخابات، گفت: حضور در انتخابات را از دو منظر می توان بررسی کرد. اول از منظر اینکه وظیفه شرعی هر ایرانی مسلمان است که در انتخابات شرکت کند و دوم اینکه راه حل قطعی عبور از مشکلات شرکت در دموکراسی است که در انتخابات متبلور می شود.

وی در ادامه افزود: امروز مردم به چنان بلوغ سیاسی رسیدند که بتوانند شرایط حساس کنونی را درک کرده و با انتخاب بهترین نمایندگان در مسیر پیشرفت کشور نقش آفرینی کنند.

ابوالفضل همراه در انتها ضمن دعوت از همه هنرمندان جهت حضور در انتخابات گفت: مردم با وجود برخی نارضایتی هایی که از اوضاع اقتصادی که دارند ولی در کل ادوار نشان دادند، پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و مانع از نقش آفرینی آنان در به زنگاه های حساس اجتماعی نمی شود.