عبدالحمید قدیریان در گفت و گو با هنرآنلاین:

عبدالحمید قدیریان، نقاش حاضر در بینال ونیز گفت: نحوه انتخاب 5 اثر ایرانی حاضر در بینال ونیز هوشمندانه بود، این آثار به نوعی از عواطف ایرانیان در حمایت از مردم مظلوم غزه نمایندگی می کند