به گزارش هنرآنلاین، نمایشگاه «چگونه می‌توان هنرمندی ایرانی (ن) بود» با شش اثر از هنرمندان معاصر روز جمعه ۲۱ مهر ساعت ۱۶:۰۰ افتتاح می‌شود. 

این نمایشگاه با آثاری از هاوار امینی، محمد رحیمی، الهام نفیسی‌فر، مهدی حامدی، اوریا محمودی و رضا مرادی به هنربانی حافظ روحانی با نگاه به هویت ملی شکل گرفته است. 

روحانی درباره‌ این نمایشگاه می‌گوید:

«همه‌ی آن هنرمندانی که در طول همه‌ی قرن‌های اخیر کوشیدند راهی میانی را بجویند و آن دو مفهوم متضادِ «سنت» و «مدرنیسم» را در کنار هم در آثارشان گنجانند، بعدتر نوسنت‌گرا خوانده شدند. آن‌ها در جستجوی تلفیق آن تضادِ ناممکنی بودند که حال سده‌هاست در هنر این سوی جهان شکل گرفته و به حیات‌اش ادامه می‌دهد و دارای تاریخ و سنت‌هایی از آن خودش شده؛ مفهومی برآمده از یک تضاد که حال انگار فارغ از توصیف‌اش در قالب امر اگزوتیک واجد کیفیت‌هایی مخصوص به خود شده است؛ کوششی برای گنجاندن دو نوع نگاه و از همه مهم‌تر تلاش برای حفظ آنچه هویت فرهنگی و ملی خوانده می‌شود که انگار در قالب در کنار هم نهادن سنت‌های بصری کهن‌ترِ به‌جا مانده از قبل با تکنیک‌های نوینِ برآمده از آن‌سوی آب‌ها ممکن می‌شد. 

نمایشگاه «چگونه می‌توان هنرمندی ایرانی (ن) بود» تلاشی است برای حفظ هر دو دنیا و راهی برای دست‌یابی به هدفی که در قالب جمله‌ی «بیان ملی با زبانی جهانی» توصیف شده است. نمایشی کوچک از تلاش همه‌ی آن‌هایی که خواستند آن‌چه را هویت ملی خوانده می‌شوند، در قالب آثار هنری حفظ کنند». 

علاقه مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه از تاریخ جمعه، ۲۱ مهر هر روز از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و روزهای جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ در گالری «باشگاه» به نشانی: خیابان کریم‌خان، خردمند، خیابان حسینی، شماره ۱۳، طبقه سوم.