به گزارش هنرآنلاین، گردهمایی خانواده ستاد هنرهای تجسمی، عصر دیروز با حضور محمود سالاری (معاون امور هنری وزارت فرهنگ)، محمد خراسانی‌زاده (مدیرکل هنرهای تجسمی) و جمعی از همکاران اداره کل هنرهای تجسمی، موزه هنرهای معاصر تهران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزار شد. 

در این نشست که با هدف هم‌اندیشی و هم‌افزایی حول مسائل و مشکلات کارمندان ستاد هنرهای تجسمی برگزار شد، شماری از همکاران به بیان چالش‌ها و دغدغه‌های خود در فضای اداری پرداختند و زمینه‌های حل مسائل و مشکلات موجود، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 

در بخشی از این نشست که به پرسش و پاسخ عمومی اختصاص داشت، محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ با در سخنانی بر ضرورت هم‌افزایی میان اعضای ستاد هنرهای تجسمی با معاونت هنری تأکید کرد و بیان کرد که از آماده شنیدن نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و مشکلات و مسائل کارمندان مرکز هنرهای تجسمی، مؤسسه هنرهای معاصر و موزه هنرهای معاصر است. 

در بخش دیگر نیز محمد خراسانی‌زاده، مدیرکل هنرهای تجسمی و محسن شریفی، مشاور اجرایی معاونت امور هنری به پرسش‌های مطرح‌شده از سوی کارمندان پاسخ دادند. 

تجلیل و قدردانی از تلاش‌ها و موفقیت‌های همکاران خانواده ستاد هنرهای تجسمی، پایان‌بخش این برنامه بود.