به گزارش هنرآنلاین، آیین گشایش یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران، عصر روز شنبه ۱۳ اسفند از ساعت ۱۷ در فرهنگستان هنر، موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می‌شود. 

در این دوره، ۲۲۱ اثر از ۱۵۲ هنرمند به نمایش گذاشته می‌شود که بر این اساس، در گرایش تذهیب، ۷۷ اثر از ۵۵ هنرمند، در گرایش طراحی نگارگری ۲۳ اثر از ۱۲ هنرمند، در گرایش گل و مرغ ۶۳ اثر از ۴۳ هنرمند و در گرایش نگارگری، ۵۸ اثر از ۴۰ هنرمند روی دیوار می‌رود. همچنین ۳۱ اثر نیز از هنرمندان مدعو به نمایش گذاشته خواهد شد‌.

یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران به همت مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، دانشگاه‌ها و جامعه هنری با هدف توسعه و اعتلای جایگاه نگارگری در ایران معاصر، ایجاد زمینه‌‌ مناسب رشد و شکوفایی نگارگری متناسب با حفظ و تداوم اصول بنیادین این هنر و حمایت از هنرمندان مستعد در گرایش‌های نگارگری، گل و مرغ، تذهیب و طراحی نگارگری برگزار می‌شود.

نمایشگاه یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ دایر خواهد بود.