به گزارش هنرآنلاین، سولماز نراقی در پروژه الفبال با الهام از مرغان ادبیات معاصر فارسی، همچون بوف کور هدایت، خروس ابراهیم گلستان و مرغ آمین نیما، کوشیده است ضمن ارجاع به سنت ترسیم مرغ در خوشنویسی ایرانی، به بیانی تصویری از دگرگونی کارکرد استعاری این نقشمایه در شعر و قصه ی معاصر دست یابد.

پروژه بین خطوط ساجده شریفی، تلاشی ست برای ارائه خوانشی تصویری از برخی آیات قرآن با نگاهی بی طرف و میانه رو در قالب عکس. در کنار هر عکس، متن آیه در قالب خط نگاره ارائه شده است.

سولمازنراقی، شاعر، خطاط و هنرمند بینارشته ای و ساجده شریفی عکاس ایرانی-فرانسوی، دارای دکترای حرفه‌ای عکاسی از مرکز بین المللی عکاسی نیویورک است.

این نمایشگاه به مدت سه هفته از ٢٩ دی تا ٢٠ بهمن در گالری فرمانفرما، واقع در خیابان کریم خان، خردمند شمالی، کوچه اعرابی ٢ برپاست. افتتاحیه از ساعت ١٦ تا ٢٠ و بازدید همه روزه از ١١ تا ١٩ برای عموم آزاد خواهد بود.