به گزارش هنرآنلاین، جلسه مجمع این انجمن برای رای گیری و انتخاب هیات مدیره سه شنبه ۱۸ اردیبهشت با حضور اعضای تماشاخانه های خصوصی در تماشاخانه مان (استاد مشایخی) دفتر اصلی انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران برگزار شد و در این جلسه داود نامور، معصومه اسکویی و عماد عامری به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین در این مجمع شاهین چگینی به عنوان بازرس انتخاب شد. اعضای حاضر اظهار امیدواری کردند هیات مدیره جدید در راه رسیدگی به مطالبات صنفی تلاش مضاعفی داشته باشند.همچنین هفته آتی، هیات مدیره، رئیس این انجمن ، نایب رئیس و خزانه دار را انتخاب خواهند کرد.