کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی در گفت‌وگو با هنرآنلاین بیان کرد که اگر سازمان تئاتر ایجاد شود بسیاری از مشکلات تئاتر حل خواهد شد و زیرساخت‌ها توسعه پیدا می‌کند.

گروه تئاتر «هنرآنلاین»: کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی در گفت‌وگو با هنرآنلاین بیان کرد که اگر سازمان تئاتر ایجاد شود بسیاری از مشکلات تئاتر حل خواهد شد و زیرساخت‌ها توسعه پیدا می‌کند.