به گزارش هنرآنلاین، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ اعلام شد.

نمایش «سیاه‌خال» به کارگردانی محسن اردشیر که از ۲۵ بهمن در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ مخاطب و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است، با مجموع ۲۰ اجرا و میزبانی از ۳ هزار و ۸۹۶ مخاطب (با احتساب بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) توانست به فروشی معادل ۵۸۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «روزی روزگاری سمنگان» به کارگردانی محمودرضا رحیمی که اجرای خود را از ۲۵ بهمن در تالار چهارسو، با ظرفیت۱۳۲ نفر و قیمت بلیت۱۶۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۲۱ اجرا و میزبانی از ۹۸۲ مخاطب توانست به فروشی معادل ۱۰۲ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «نوزده، نود و نه» به کارگردانی ایوب آقاخانی که اجرای خود را از ۱۹ بهمن در تالار چهارسو با ظرفیت۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۲۶ اجرا و میزبانی از ۲ هزار و ۱۹۲ مخاطب توانست به فروشی معادل ۲۴۷ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «عددهای نشده» به کارگردانی حسین کشفی‌اصل نیز که اجرای خود را از ۱۷ بهمن در تالار قشقایی ساعت ۱۸ با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت۱۵۰ هزار تومان آغاز کرده است، با ۲۸ اجرا و میزبانی از ۱ هزار و ۱۳۹ مخاطب به فروشی معادل ۱۱۰ میلیون ۲۲۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «مَثلث» به کارگردانی قیس یساقی نیز که اجرای خود را از ۲۲ بهمن در تالار قشقایی، با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت۱۳۰ هزار تومان آغاز کرده است، با ۲۶ اجرا و میزبانی از ۲ هزار و ۲۱۳ مخاطب به فروشی معادل ۲۳۱ میلیون و ۳۶ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «دویست و هشتادمین شب سال» به کارگردانی مرجان پورغلامحسین که از ۱۹ بهمن در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت۱۲۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است،‌ با مجموع ۲۶ اجرا و میزبانی از ۸۳۳ مخاطب به فروشی معادل ۵۸ میلیون و ۲۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «شکافتن کام ماهی» به کارگردانی سمن قناد که از ۱۸ بهمن در کارگاه نمایش با ظرفیت صندلی۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزارتومان روی صحنه رفته است، تا روز جمعه ۱۸ اسفند با ۲۷ اجرا، ۶۷۳ مخاطب جذب کرده و به فروشی معادل ۵۰ میلیون ۵۳۰ هزار تومان دست یافته است.

نمایش محیطی «خبرنگار بی‌خبر» به کارگردانی محمد هادی عطایی نیز که از ۱۹ بهمن با قیمت ۶۰ هزار تومان در کافه تریای تالار چهارسو اجرای خود را آغاز کرده بود، با ۲۳۴ مخاطب و فروشی معادل ۱۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، روز جمعه ۱۸ اسفند به اجرای خود پایان داد.

همچنین نمایش محیطی «من نوید نیستم» به کارگردانی سید علی خوشرو در دور جدید اجراهای خود که از ۱۹ بهمن با قیمت ۵۰ هزار تومان در کافه تریای سالن قشقایی، به صحنه رفته است؛ با ۲۶ اجرا، میزبان ۲۴۷ مخاطب و فروش ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به اجرای خود ادامه می‌دهد.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «مجلس بلبشو جور کردن» به کارگردانی فرشید قلی‌پور که از ۱۷ اسفند به صحنه رفته است؛ روز جمعه ۱۸ اسفند، دومین اجرای خود را پشت سر گذاشت و در مجموع میزبان ۳۰۸ تماشاگر بوده است. این نمایش با بلیت ۸۰ هزار تومانی و ظرفیت سالن ۲۳۶ نفری، مبلغ ۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان فروخته است.

در تالار هنر، نمایش «کتابخورها» به کارگردانی اسماعیل رحیمی سروش که از روز ۲۵ بهمن، اجرای خود را آغاز کرده است، با ۲۲ اجرا در تالار ۲۴۴ نفری و قیمت بلیت ۹۰ هزار تومانی، توانسته میزبان ۱ هزار و ۶۵۰ تماشاگر و فروش ۱۰۰ میلیون و ۱۹۲ هزار تومانی باشد.

همچنین نمایش«هوش پشه‌ای» به کارگردانی سامان کرمی که از ۳ اسفند در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۱۴ اجرا و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، توانسته ۱ هزار و ۷۰ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۸۷ میلیون و ۴۲۳ هزار تومان دست پیدا کند.