سید مسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست در گفتگو با هنر آنلاین، درباره انتخابات پیش رو گفت: هنرمند باید در تمام شئون زندگی رسالت خود را انجام دهد و این امری واضح است که شرکت در انتخابات برای پیشرفت جامعه الزامی است و میتواند آینده کشور را رقم بزند.

وی در ادامه افزود: شاید بتوان گفت شهید مدرس به عنوان یک الگوی کم نظیر پیش روی نمایندگان قرار دارد تا بدانند، زمانی که مردم به آنها اعتماد می کنند، با دوری از روح اشرافی گری و توجه به مطالبات مردم در جهت وضع قوانین درست اقدام کنند.

شجاعی طباطبایی در انتها ضمن دعوت از همه هنرمندان جهت حضور در انتخابات گفت: کاندیداها بدانند که مردم با درک درست انتخاب می کنند و فراموش نکنند که چه وعده هایی را در این تبلیغات انتخاباتی دادند.