به گزارش هنرآنلاین، هفتمین کارگاه آموزشی تخصصی چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با عنوان «پیوند میان ایده و مواد اجرایی» با حضور و تدریس فرهاد مهندس‌پور، مدرس و کارگردان تئاتر برگزار شد.

مهندس‌پور در این کارگاه نمایشی به تمرکز بر متن و استخراج جمله‌به‌جمله محتوا در راستای تحلیل اولیه کارگردان برای اجرا و تبدیل شدن به عمل پرداخت.

به گفته این مدرس، کارگردان برای رسیدن به شیوه اجرایی باید به تحلیل متن پرداخته و برای اجرا اتودهایی داشته باشد تا درنهایت نمایشنامه به اجرا تبدیل شود.

درواقع مواد اولیه و تحلیل‌های واژه‌به‌واژه کارگردان از نمایشنامه است که به روند اجرایی شدن و رسیدن بازیگر به نقش کمک خواهد کرد.

مهندس پور

اتودهای کارگردان برای رسیدن به شیوه اجرایی بر اساس کلیدواژه عمل و رویداد انجام خواهد شد. این روند باید به عمل، کنش و رویداد تبدیل شود و تماشاگر روی صحنه شاهد زنجیره‌ای از رویدادها باشد.

به گفته این هنرمند و مدرس تئاتر، شیوه اجرایی بر اساس متن به‌عنوان ماده اولیه کارگردان شکل می‌گیرد و به همین دلیل تحلیل درست، پیونددهنده بازیگر با نقش خواهد بود و درنهایت به ارتباط با مخاطبان می‌انجامد.

در این کارگاه بر استفاده کارگردان از کلیدواژه‌های مصدری، فعلی و انجام دادنی که منتج به شکل‌گیری‌ رویداد می‌شود، تأکید شد.

به گفته مهندس‌پور هدایت بازیگر توسط کارگردان نباید با توصیفات شاعرانه و انتزاعی انجام شود، بازیگر با نقش دست به اجرا و عمل می‌زند، پس این هدایت، باید او را به سمت فعل و عمل هدایت کند.

مهندس پور2

او در بخشی از سخنانش به امضای کارگردان در آثار نمایشی اشاره کرد و گفت: «برخی بر این باورند که هر کارگردانی باید امضای خودش را برای ارائه نمایش‌هایش داشته باشد، اما آنچه ضروری است، نوآوری و نگاه متمایز در هر اجراست.»

هر نمایشنامه نیازمند شیوه اجرایی مختص به خود است و طبق این جمله، داشتن نگاهی یکسان به متون نمایشی متفاوت، کارگردان را از خلاقیت دور کرده و نمایش‌ها را به تکرار می‌کشاند.

فرهاد مهندس‌زاده بر این نکته تأکید کرد که هر کارگردانی برای روی صحنه بردن نمایش چارچوب و قواعد خاص خود را دارد اما این قواعد برای هر اجرا را باید در شیوه و قالب جدید به نمایش بگذارد و این امر تنها زیر سایه رویداد امکان‌پذیر است.

مهندس پوز4

بر این اساس هر کلیدواژه در نمایشنامه هزاران شکل و انرژی داشته و از اندازه خاصی برخوردار است که میزان توجه و پرداختن به آن بر اساس متن و تحلیل کارگردان از آن مشخص خواهد شد و درنهایت منجر به اجرا و رویدادی خواهد شد که با نگاه و رویکرد زیباشناسانه هنرمندان به مخاطبان انتقال پیدا می‌کند.

تحلیل و بررسی متن در این کارگاه با خوانش قسمت‌های کوتاهی از نمایشنامه «لیرشاه» و «مکبث» دو شاهکار ویلیام شکسپیر برای شرکت‌کنندگان انجام شد.

کارگاه تخصصی «پیوند میان ایده و مواد اجرایی» با محوریت کارگردانی در تئاتر، با حضور هنرمندان و دانشجویان تئاتر در کارگاه نمایش تئاتر شهر به انجام رسید.

مهندس پور3