گروه تئاتر هنرآنلاین: به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی در روز هفت فروردین و همچنین روز جهانی تئاتر بیست و هفتم مارس، مسلم خراسانی (نویسنده و کارگردان تئاتر) یادداشتی در اختیار هنرآنلاین قرار داد که متن آن به این شرح است:

«انسان همیشه در حال انتخاب است. میان خیر و شر، خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، زندگی و مرگ، شادی و غم، اخلاقی و غیراخلاقی، قهرمان و ضد قهرمان، منفی و مثبت، سکوت و همهمه، خوشبختی و بدبختی، تنهایی و اجتماع، خیال و واقعیت، منطق و احساس،جنگ و صلح، هستی و نیستی یا سفیدی و سیاهی. گویی او همواره میان دو قطب اسیر و گرفتار یا در نوسان است. این خصیصه سبب می شود که عرصه ذهن انسان به صحنه ای همیشگی برای تقابل این قطب ها بدل شود.

یعنی ما درون خود، صحنه و درامی همیشگی داریم و همزمان نویسنده، بازیگر، قهرمان، ضد قهرمان، سیاهی لشکر، کارگردان و تماشاگر این کشمکش و تقابل هستیم. کدام نیرو غلبه می کند؟ کدامیک را بر می گزینیم؟ در کدام مسیر گام می گذاریم؟  لحظه به لحظه، نمایشی درون ما در حال شکل گیری، نوشته شدن و اجرا شدن است.

تئاتری درون هر یک از ماست، پیش از آنکه سالن های نمایش و صف های طولانی گیشه در کار باشد. پیش از آنکه دکورهای عظیم و صدای کف زدن تماشاگران در کار باشد. بی شک با شکستن این قطبیت این درام و تعلیق همیشگی نیز درون ما ویران می شود و پایان می گیرد. انسانی را تصور کنید که با خود و همه چیز به صلح رسیده است و دست ازهر انتخابی کشیده است. سپیدی درون سیاهی خزیده است، زیبایی در آغوش زشتی غنوده است و دیو با دلبر.

کماکان انتخاب با ماست.»