به گزارش هنرآنلاین، داوری این دوره در دو مرحله صورت گرفت. داوران مرحله‌ی اول افروز فروزند، تهمینه محمدی و گلچهر دامغانی بودند که بیست و یک اثر را به مرحله‌ی بعد معرفی کردند. نمایش‌نامه‌های راه‌یافته به مرحله‌ی دوم به شرح زیر است: 

١. موش‌های تئاتر شهر / مهدی ملکی

٢. عزیزم سعی کن بمیری / حمیدرضا میرزایی‌زاده

٣. ایستگاه زارآباد / ایمان مسگرزاده

۴. هوویان / وحید صدوقیان

۵. زبان / مسلم خراسانی

۶. بنجل / آرش ابراهیمی

٧. دوازده، سی‌و‌پنج / امیر نصیری

٨. ساقی / محمدحامد لطفی

٩. اسپانسر / شهروز خطیبی‌زاده

١٠. وقتی با هیچ‌کس جز خودمان نیستیم، کجا هستیم / سعید محسنی

١١. امکانات / احسان مظاهری

١٢. کمپ مشروطیون / علیرضا کلانتری

١٣. شومپتکده‌ی قجری / سمیرا حبیبی‌نژاد

١۴. فالگوش‌ها / سروش قاسمیان

١۵. اینجا / زهرا درخشان

١۶. ناصرالدین‌شاه در حضور / فرشاد هادی

١٧. محسن اثر پروانه / آرمین حمدی‌پور

١٨. دیکتاتورهای کوچک / الهه دهقان‌پیشه

١٩. گرفتارانه / فرزاد آذرشب

٢٠. فصل گوجه‌چینی / ویدا شهرآب

٢١. بشقاب / رضا عدل

در ادامه، مرحله‌ی دوم با داوری محمد امیریاراحمدی، محمد چرم‌شیر و حسین پاکدل انجام شد که نمایش‌نامه‌های

"اینجا" نوشته‌ی زهرا درخشان

"دیکتاتورهای کوچک" نوشته‌ی الهه دهقان‌پیشه

 "فالگوش‌ها" نوشته‌ی سروش قاسمیان

 و "ساقی" نوشته‌ی محمدحامد لطفی انتخاب شدند که پس از مشاوره‌ی داوران، نمایشنامه‌ی "ساقی" برگزیده‌ی این دوره از مسابقه‌ی امضا شد. 

برگزار کنندگان این مسابقه‌ی مستقل، افروز فروزند، پژندسلیمانی و کیمیا کاظمی هستند و به‌زودی فراخوان دوره‌ی بعدی ارائه خواهد شد.