به گزارش هنرآنلاین به نقل از خانه موسیقی، در ابتدای این جلسه بازرس خانه موسیقی درباره روند انتخابات هیأت مدیره کانون ها و نحوه رای گیری و شمارش آرا توضیحاتی ارائه کرد. درادامه اعضای هیات مدیره و بازرس سابق کانون در جایگاه حاضر شدند آذر هاشمی ریاست سابق کانون گزارشی از عملکرد این دوره کانون مدرسان ارائه کرد.

پس از استعفای هیأت مدیره سابق کانون، هیات رئیسه مجمع تشکیل و نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسی کانون هر یک دقایقی به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند. نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون مدرسان به ترتیب حروف الفبا آرمینه درمگردیچیان، محمد سریر، رضا شایسته، داود گنجه ای، مهدی مساح بیدگلی، هادی منتظری، عفت هاشمی موسوی (آذر هاشمی) نامزدهای بازرس آمنه خدادادی، علی طریقت و آرش فرهنگ فر بودند.

پس از پایان رای گیری و شمارش آرا داود گنجه‌ای، محمد سریر، آذر هاشمی، مهدی مساح بیدگلی، هادی منتظری به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی و رضا شایسته عضو علی البدل اول، آرمینه درمگردیچیان عضو علی البدل دوم انتخاب شدند.

همچنین آرش فرهنگ فر به عنوان بازرس کانون و علی طریقت بازرس علی البدل انتخاب شدند.