به گزارش هنرآنلاین، شباویز از جمله همکاران عبدالحسین نوشین بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و به دلیل عضویت در حزب توده به آلمان مهاجرت کرد. او  پس از مهاجرت به استخدام دویچه تئاتر برلین درآمد.

صادق شباویز دانش آموخته مدرسه دارالفنون بود که از سال ۱۳۲۴ کارش را در تماشاخانه گیتی آغاز کرد و بعد از مدتی به همراه مصطفی اسکویی از اعضای گروه عبدالحسین نوشین شد.

نمایش‌های «برای شرف»، «ولپن»، «بادبزن خانم ویندرمیر»، «پرنده آبی» و «چراغ‌ گاز» تعدادی از نمایش‌هایی‌ هستند که شباویز به همراه گروه نوشین در آن ایفای نقش کرده است. درضمن اوبرادر عباس شباویزازمهم ترین تهیه کنندگان سینمای پیش از انقلاب بود.