به گزارش هنرآنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای اجرای طرح تجربه‌نگاری با هدف ثبت و انتقال تجربیات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران و معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین بخش از گفت‌وگوی سیدعباس صالحی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - با عنوان «روزگار فرهنگ، هنر و رسانه» منتشر شد.

در این بخش از گفت‌وگو، سیدعباس صالحی به بیان ضرورت طرح تجربه‌نگاری پرداخت و درباره این ضرورت گفت: هدف از طرح تجربه‌نگاری روایت صادقانه از اقدامات است تا آیندگان بدانند از چه بخش‌هایی از این تجربیات اقتباس کنند و چه بخش‌هایی را موفق بدانند و از بخش‌های شکست‌خورده برای تکرار نشدن بهره ببرند. بنابراین این طرح به مسیر مدیریت فرهنگی کشور کمک می‌کند.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو بر رویکرد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در حوزه مناسبات اقتصاد فرهنگ و هنر مروری شده است. او همچنین به ارزیابی مناسبات دولت با حوزه فرهنگ و هنر پرداخته است.

همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو به رویکردهای اتخاذشده در جهت کمک به اقتصاد فرهنگ، هنر و رسانه با توجه به نظام ضعیف بودجه در این دوره از مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با توجه به تحولات فناوری در کشور و جهان در حوزه فضای مجازی به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار، نوع مواجهه با تحولات را از نگاه رویکرد توصیفی بیان کرده است.