به گزارش هنرآنلاین، دو پژوهش تازه بنیاد فرهنگی هنری رودکی در قالب کتاب‌های «تاریخچه ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران» و «گنجینه نت‌نوشت‌های رودکی» منتشر می‌شود. 

به منظور ثبت چگونگی شکل گیری و روند فعالیت‌های دو ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران، طرح پژوهش و تدوین تاریخچه دو ارکستر از اواخر سال گذشته توسط سیدعلیرضا میرعلینقی، پژوهشگر موسیقی و با حمایت بنیاد فرهنگی، هنری رودکی آغاز شده است.

هدف و روند تشکیل ارکستر، مراحلی تاریخی و تداوم فعالیت ارکستر، برنامه‌ها و نحوه اداره و ساختار ارکسترها در دوره‌های مختلف از جمله مواردی است که در پژوهش و تدوین تاریخچه ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران ثبت می‌شود.

همچنین کیاوش صاحب نسق، دبیر هنری و اجرایی سامان‌دهی کتابخانه بنیاد رودکی « گنجینه نت نوشته‌های رودکی» را در دست تدوین دارد.

درباره این پژوهش آمده است: «هویت موسیقى ارکسترى ایران وابسته به خلق و اجراى آثارى از آهنگسازان ایران است؛ هر اثر که خلق و اجرا شده، برگى از تاریخ پویاى موسیقى است که با وجود دغدغه‌هاى متفاوت خالق اثر آن، اشتراک ایرانى بودن و ایرانى اندیشیدن و تلاش مشترک براى حفظ ریشه‌هاى هنر و فرهنگ ایران را در دل خویش جاى داده است.

 از نگاه ژرف و بدیع آهنگسازانی که نواهاى محلى ایران را در قالبى تازه و جهانى به رنگ ارکستر مزین کردند تا جاودانى کردن آثار ادبى کهن ایران در قالب موسیقى تیاتر و اپراها و یا موسیقى‌هاى بدون کلام با بدنه محض و انتزاعى‌تر، همه و همه در مسیر تکامل تاریخى زبان موسیقى این مرز و بوم در طى کمتر از  ٨٠ سال از تاسیس ارکستر سمفونیک تهران خلق، اجرا و به آرشیو و کتابخانه این ارکستر اضافه شده است. 

برای هرچه بیشتر شناساندن این آثار به جامعه دانشگاهی، آهنگسازان، نوازندگان و پژوهشگران موسیقی، ۲۰ اثر منتخب از  گنجینه نت‌نوشت‌های رودکی از آهنگسازان صاحب نام و تراز اول در تیراژ محدود توسط انتشارات بنیاد رودکی منتشر می‌شود تا یاد تمام نغمه‌ها و نواهای آنان به دست فراموشی سپرده نشود و قدردان هنرشان باقی بمانیم».