به گزارش هنرآنلاین، محمدرضا فرجی درباره اعضای شورای پروانه ساخت و نمایش گفت: با توجه به سیاست‌های امور سینمایی و ریاست محترم سازمان سینمایی ترکیب شوراها تقریبا مشخص شده و پیش‌بینی می‌شود اعضاء شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی و غیرسینمایی و همچنین اعضاء محترم شورای پروانه ساخت اعم از سینمایی و غیرسینمایی تا پایان هفته جاری مشخص شوند.

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد فیلم‌ها بازبینی شده و پروانه نمایش دارند، افزود: فیلم‌هایی که تا الان متقاضی اکران شده‌اند مجوز دارند و مشکلی از این جهت وجود ندارد. برای شورای پروانه ساخت هم مجوزها صادر شده است البته چند سری متقاضی پروانه ساخت و بازبینی فیلم داریم که با شروع  فعالیت شورای جدید اعلام خواهند شد و بعد از انتخاب اعضاء جدید با برگزاری جلسات فوق‌العاده برای مدتی که جلسات تعطیل بود، می‌توانیم جبران کنیم.

فرجی همچنین گفت: در سال‌های گذشته هم در مقطع جابجایی اعضاء محترم شوراها تا معرفی اعضای جدید، وقفه و تعطیلی دو یا سه هفته‌ای و بیشتر وجود داشته است.

وی درباره تعداد اعضاء شوراها نیز بیان داشت: تعداد اعضاء شورای بازبینی برای فیلم‌های سینمایی طبق قوانین و آیین نامه‌ها و مصوب هیات دولت از ۷ تا ۹ نفر است که معمولا، ۹ نفر انتخاب می‌شود و با حداکثر اعضای شورا، فیلم‌ها بازبینی می‌شوند. شورای بازبینی فیلم‌های غیرسینمایی نیز طبق آیین‌نامه‌های مصوب ۷ نفر و اعضای شورای پروانه ساخت نیز ۵ نفر هستند که می‌توانند تا ۷ نفر هم، افزایش پیدا کنند. البته، درمورد ترکیب و تعداد اعضایی که در قوانین و آیین‌نامه‌ها اشاره شده است ما باید مجری ضوابط باشیم.