سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین : اسماعیل آذر گفت: بعضی ها اصرار دارند که ما زبانمان را از واژگان عربی خالی بکنیم. من بارها برای مردم گفتم که ما مالک این واژگانی هستیم که از زبان عربی به زبان ما آمده است. این شاعر و پژوهشگر ادامه داد: اگر بخواهیم زبانمان را از زبان عربی تهی بکنیم باید سعدی و حافظ را کنار بگذاریم.برای اینکه در زبان آنها هم پر است از واژگان عربی. درست است که اینها عربی هستند ولی هویتشان عوض شده.

او توضیح داد: مثلا همین تلویزیون که ما می‌نشینیم و تماشا می‌کنیم ، تماشا به معنای دو به دو راه رفتن است از مصدر باب مفاعله ولی وقتی در زبان فارسی به معنای نگاه کردن است سندش را عوض و به نام خودمان کرده‌ایم. یا همین ترافیک که ما می‌گوییم ترافیک بود دیر رسیدیم، ترافیک یعنی عبور و مرور ولی عبور و مروری که زیاد و سخت می‌شود.

آذر گفت: همان "زحمت" که بیهقی در کتاب معروفش می‌گوید در خانه بو نصر مشکان رسیدم درب خانه او زحمتی عجیب بود ولی آیا ما "زحمت" را به این معنا بکار می‌بریم؟ مثلا می‌گوییم بی زحمت یک لیوان آب به من بده. یعنی این واژگان وقتی می آیند ما تغییرشان می‌دهیم.

مجری برنامه مشاعره ادامه داد: این مقدار واژگان غربی که در زبانمان آمده است اشکالی ندارد، فقط باید سعی کنیم دیگر نیاید. واژه‌های غربی هم بسیار آمده است همانطور که از واژگان ما به زبان آن‌ها رفته است مثل درویش و باجی و الجبرا از عربی ولی خب کم بوده این واژگان.واژه تلویزیون و وانت و شوفر و ... وارد زبان ما شده است و ما باید سعی بکنیم از اکنون جلوی این موضوع را بگیریم که واژگان غربی از هر جایی وارد زبان ما نشوند.

آذر در پایان گفت: فرهنگستان باید قبل از اینکه یک قطعه یا وسیله‌ای که به گمرک کشور ما می‌رسد، به گمرک واژه ای را اعلام کند که مکاتبات اداری هم با آن واژه صورت پذیرد. یعنی از همان زمان که وارد مملکت ما می‌شود در نطفه ما باید تغییر بدهیم و بر سر زبان بنشانیم که اگر آمد و نشست بر سر زبان‌ها مشکلی پیش نیاید. مثلا واژه پوشک بچه که نمی‌دانم قبل از اینکه بیاید چه بوده است ولی قبل از اینکه بیاید واژه پوشک را درست کردند و هیچکس واژه دیگری استفاده نمی‌کند.