گروه معماری Valentino Gareri

  • گروه معماری والنتینو گارری برای طراحی پروژه آزمایشی طراحی یک دهکده بر اساس اقتصاد دورانی در استرالیا انتخاب شده که هدف آن بازتعریف پراکندگی شهری از طریق معماری پایدار و برنامه‌ریزی متنوع است.