هومن بنایی

  • نمایش «اتفاق همانطور که نوشته می‌شود می‌افتد» زیر نظر هومن بنائی با حضور هنرجویان کارگاه بازیگری و گریم کارگاه مشق هنر مراحل پیش‌تولید را پشت سر گذاشت.