نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان

  • پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان (اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان) به مدت دو روز تمدید شد و تا بیست‌وهشتم آذرماه به کار خود ادامه خواهد داد.

  • امیر هلاکویی گفت: با توجه به پراکندگی ۳۰۰ باب کتابخانه در نقاط مختلف استان اصفهان، در هر کتابخانه یک سیستم را در اختیار مردم قرار دادیم تا کسانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند از این طریق و با راهنمایی همکاران از نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان استفاده کنند.