نمایشنامه قلندر

  • نمایشنامه «قلندر»، به نویسندگی روزبه حسینی در انتشارات بنیاد رودکی منتشر و وارد بازار شد.