محمد قاسم‌زاده

  • در مراسم پایانی جایزه مهرگان از وضعیت محیط زیست و ممیزی کتاب انتقاد شد. همچنین محمد قاسم‌زاده برگزیده جایزه مهرگان با بیان این‌که نویسندگی در ایران نه پول به همراه دارد نه شهرت، نویسندگان را عاشقان بی‌عار ادبیات دانست.