مجله کتاب تئاتر

  • مجله تخصصی کتاب تئاتر از پژوهشگران، هنرمندان، دانشجویان، هنرجویان و علاقه‌مندان کار پژوهشی در حوزه‌ هنرهای نمایشی دعوت کرد مقاله‌های تئاتری خود را برای انتشار در کتاب تئاتر ارسال کنند.