غلامعلی رئیس الذاکرین

  • خانه کتاب و ادبیات ایران در پیامی درگذشت استاد غلامعلی رئیس‌الذاکرین، نویسنده، پژوهشگر و شاعر سیستانی را به جامعه ادبی و فرهنگی سیستان و بلوچستان تسلیت گفت‌.