علی میرافضلی

  • دویست و یازدهمین نشست از سلسله جلسات صبح پنجشنبه‌های مجله بخارا اختصاص یافته‌ است به دیدار و گفتگو با سیدعلی میرافضلی، به مناسبت ویرایشی تازه‌ از کتاب «رباعیات خیام و خیامانه‌های پارسی» که از سوی انتشارات سخن منتشر شده است.