شهرام احمدزاده

  • نمایشگاه چند رسانه ای ملال با ارائه آثار ۱۱ هنرمند با کیوریتوری پریسا فهامی و شهرام احمدزاده ترکمانی در گالری ویستا به تماشا است. ملال با همکاری گالری ویستا و گالری دوران معاصر اصفهان برپا شده است.