شناسه شیما

  • کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور «شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی» را با عنوان «نشان شیما» را به استناد وظایف و آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس در راستای ترویج الگوهای ملی و بومی، هدایت بازار تولید و نیز ترغیب مردم در پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه صادر می­‌کند.