خوالیگران ضحاک

  • پوستر نمایشنامه‌خوانی «خوالیگران ضحاک» نوشته دینا جادری به کارگردانی فرزاد جمشیددانایی بر اساس طرحی از مسلم خراسانی رونمایی شد.