گورستان باستانی امامزاده جعفر

  • گورستان باستانی امامزاده جعفر هشتگرد واقع در جنوب غربی شهر هشتگرد و محوطه امامزاده جعفر کنونی قرار دارد. این مجموعه شامل گورستانی از گورخمره‌های اشکانی با دهانه‌های نیم تا ۷۰ سانتیمتر به رنگ نخودی با اشکال نواری شکل از حلقه‌ها، مشابه دیگر گور خمره‌ها اشکانی واقع در دشت مغان و کنگاور و ... بوده است. نقوش برجسته‌ روی تعداد معدود سنگ قبرهای باقی مانده از دوره اسلامی این گورستان بیانگر اطلاعات ارزنده‌ای از سبک زندگی و فرهنگ مردم آن زمان است. متاسفانه بسیاری از این سنگ قبرها از بین رفته و امروزه این محوطه باستانی تبدیل به گورستان عمومی شهر شده‌ است.