پوستر فیلم

  • در نشست نقد و بررسى پوسترهاى سینماى ایران مطرح شد

    مریم آموسا: نشست "نقد و بررسى پوسترهاى سینماى ایران؛ با نگاهى به آثار على باقرى" با حضور قباد شیوا، محمدرضا اصلانی، مهرداد اسکویی و علی باقری پنج‌شنبه ۳۰ خرداد در گالری پاییز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.